Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Workshop Natuurfotografie: www.workshopnatuurfotografie, een onderdeel van Martin van Lokven Photography, www.martinvanlokven.com.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de workshop.
Workshop: workshop, masterclass, fotobespreking, fotoconsult, lezing of andere activiteit met als doel het overbrengen van kennis en/of informatie.
Martin: de workshop gever. Fotograaf, bioloog en eigenaar van Martin van Lokven Photography.

2. WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE / MARTIN VAN LOKVEN PHOTOGRAPHY

Workshop Natuurfotografie is onderdeel van:
Martin van Lokven Photography.
KVK: 3025 3078
BTW: 1369 48 017 B01

3. AANMELDING / INSCHRIJVING

3.1 Na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met aanvullende informatie en een factuur.
3.2 Na betaling van de factuur is je aanmelding definitief.
3.3 Er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar voor een workshop.
3.4 Als een workshop vol zit, kun je je opgeven voor de reservelijst. Schrijf dan bij je aanmelding op het inschrijvingsformulier ‘reservelijst’. Ik neem dan contact met je op zodra er een plek vrij komt.
3.5 Door je aanmelding ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

4. BETALING

4.1 Betaling graag binnen 10 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor aanvang van de workshop.
4.2 Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op deelname.
4.3 Een eventuele kortingscode dien je bij aanmelding te vermelden.

5. WORKSHOP PRIJZEN
5.1 Workshop prijzen gelden voor een kalenderjaar.
5.2 Prijzen kunnen worden gewijzigd bij verandering van BTW tarief.
5.3 Prijzen kunnen worden gewijzigd bij verandering van kosten.
5.4 Voor een nieuw kalenderjaar kunnen nieuwe prijzen worden vastgesteld.

6. AFMELDEN DOOR DEELNEMER

6.1 Je dient je af te melden met een email.
6.2 Bij afmelden wordt 15 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
6.3 Bij afmelden tot vier weken voor de workshop krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij afmelden van vier weken tot één week voor aanvang van de workshop wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij afmelden vanaf één week voor aanvang is geen restitutie mogelijk. Mits … (zie 4.5).
6.4 Mocht je niet kunnen deelnemen, mag je zelf eventueel voor vervanging zorgen. Wel graag melden.
6.5 Een deelnemer kan altijd ziek worden of om een andere persoonlijke reden, zoals een sterfgeval in familie of vriendenkring, niet kunnen deelnemen. In dat geval vraag ik wel dit duidelijk in een email aan te geven.

7. ANNULERING / VERPLAATSING DOOR WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE

7.1 Bij onvoldoende deelnemers kan de workshop worden geannuleerd. Dat zal doorgaans ruim van te voren duidelijk zijn, doch tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang ontvang je bericht. Er wordt je een andere datum aangeboden. Indien je hier geen gebruik van wilt maken, worden de betaalde kosten gerestitueerd.
7.2 Workshop Natuurfotografie kan tot twee weken voor aanvang van de workshop de datum wijzigen. Deelnemers ontvangen hiervan per email bericht. Er wordt je een andere datum aangeboden. Indien je hier geen gebruik van wilt maken, worden de betaalde kosten gerestitueerd.
7.3 Martin is gerechtigd bij ziekte, ongeval of andere persoonlijke reden de workshop tot op de dag van de workshop te annuleren. Er wordt je een andere datum aangeboden. Indien je hier geen gebruik van wilt maken, worden de betaalde kosten gerestitueerd.
7.4 In geval van voorspeld noodweer – dat is gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast (code oranje) – op de dag van de workshop, kan de workshop worden geannuleerd. Dat kan zelfs op de dag van de workshop. Er wordt je een andere datum aangeboden. Indien je hier geen gebruik van wilt maken, worden de betaalde kosten gerestitueerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Workshop Natuurfotografie / Martin van Lokven Photography is niet aansprakelijk voor materiële schade, letselschade of wat voor schade dan ook, opgelopen tijdens de workshop.

9. COPYRIGHT / INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Aan de deelnemer gegeven teksten, aanvullende informatie en readers worden eigendom van de deelnemer.
9.2 Alle teksten, aanvullende informatie en readers zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Workshop Natuurfotografie / Martin van Lokven Photography. Zij mogen derhalve niet door de deelnemer worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Ook het maken van beeldopnamen van workshopmateriaal is niet toegestaan. Ook mag het materiaal niet aan derden worden afgestaan of in gebruik gegeven.

10. OVERIG

10.1 Een workshop kan inhoudelijk worden gewijzigd.
10.2 Indien een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens de workshop, kan deze deelnemer worden geweigerd en verwijderd van de workshop.

11. PLEZIER

11.1 Veel plezier en gezelligheid tijdens de workshop!
11.2 Hartelijke groet

Martin van Lokven

Workshop Natuurfotografie
info@woocommerce-458512-2189511.cloudwaysapps.com
www.workshopnatuurfotografie.nl

Martin van Lokven Photography
info@martinvanlokven.com
www.martinvanlokven.com

Gerhard Pranglaan 2 | 3734 VJ Den Dolder
06 54 297 569